Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Visionly

Հեղինակ՝ Superb Addons

Սա՝ 'Creativity Hub'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.1

Արդիացված՝ 30 Ապրիլի, 2024

Active Installations: 600+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Visionly is the best free solution for business and corporate websites, but also blogging and eCommerce WP sites. The default design is a blue minimalist style, which looks professional look for any company or agency - but it can be turned into a colorful or dark mode template by using the other styles. Its compatibility with leading page builders like Elementor, FSE, Gutenberg and Divi Builder makes it easy and user-friendly. It's also great for blogging. Your content will look great whether it's about the latest news, magazine articles, or affiliate marketing. For those focused on monetization, it's fully AdSense ready, making advertisement and banner integration a breeze. The design is responsive and looks great on all devices. The theme is SEO optimized with schema markup, ensuring better search engine visibility. It's fast, simple to set up, and comes with WooCommerce integration for online stores. For startups and photography enthusiasts, it offers elegant portfolio and one-page templates, along with a landing page.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Visionly

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։