Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Yoga Meditation

Հեղինակ՝ pewilliams

Սա՝ 'Yoga Studio'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.3

Արդիացված՝ Հունվարի 7, 2023

Active Installations: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Yoga Meditation is a theme inspired by yoga instruction and meditation centres. Yoga may be the theme created to be used on a Yoga or a blog site. This theme will ensure that your website is built to stand the test of time and stand out from the rest. It is designed with the utmost attention to detail as Yoga Fitness. You can develop a website that promotes yoga classes, fitness centres, yoga gurr, yogi, asana, gym meditation classes, wellness centres, spa beauty salons, massage centres and more. The theme also offers Medical or therapy-related services. The theme is designed for speed, which is why the loading times of the pages are quicker. It's translation ready and supports RTL layout. It is possible to include shortcodes to enhance the performance of your site. It's safe and properly coded. The theme has sections such as a Banner that include CTA buttons and testimonials, services team, testimonials, and additional sections that provide comprehensive information about your business. It will also make your visitors customers.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Yoga Meditation

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։