WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Xmas Lite

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.0

Արդիացված՝ Փետրվարի 12, 2018

Տեղակայումներ՝ 300+

Տեսաձևի կայքէջը

Xmas Lite is clean, modern, feature-rich, multiple use purpose, and easy-to-use WordPress theme especially designed for holiday season. Built with Bootstrap3 framework, Xmas Lite is Engineered for the pros and Crafted for the up-and-comers.Xmas Lite brings beauty and unique designs combined with performance and fast loading. This multitude of options allow you to create a unique looking homepage in a couple of minutes. The theme integrates clean coding, great design and fast page loading speed. It uses the best clean SEO practices and is a social friendly theme.The overall designed is plain and practical, focusing the reader’s attention on what is truly important: the content. Blog followers will be able to enjoy an online experience that is second to none.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Xmas Lite

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն