Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Writers Weekly

Հեղինակ՝ Superb

Սա՝ 'Newspaper Builder'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.2

Արդիացված՝ 1 Մայիսի, 2024

Active Installations: 200+

WordPress Version: 6.0 or higher

PHP Version: 6.0 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Introducing Writers Weekly, a versatile and free WordPress theme designed to cater to the diverse needs of bloggers, writers, and content creators across various niches. This responsive and elegant minimalist theme offers a modern and clean design, making it perfect for travel, food, fashion, lifestyle, and even business-focused websites. Writers Weekly is meticulously optimized for search engines (SEO) to help your content shine in search results. With Writers Weekly, you have the flexibility to create your dream website, thanks to compatibility with popular page builders like Elementor, Divi Builder, Beaver Builder, and more. Whether you're a journalist, photographer, or startup agency, Writers Weekly's multi-purpose design and customizable features provide endless possibilities. Enhance your site with WooCommerce for lightweight ecommerce shops and incorporate schema markup for better visibility. Writers Weekly is translation-ready, mobile-friendly, and beginner-friendly, making it a go-to choice for bloggers and startups alike. Experience the future of WordPress themes with Writers Weekly - where simplicity meets sophistication in a single, feature-packed package.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Writers Weekly

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։