WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

WP Generic

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.6

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 24, 2017

Տեղակայումներ՝ 600+

Տեսաձևի կայքէջը

WP Generic theme is a free generic wordpress theme. It is ideal for business, corporate, portfolio, blog, agency, e-commerce, freelancer and any other modern and creative website. You can change the color theme from customizer. It has fullwidth and boxed layout and is fully responsive. Demo: http://8degreethemes.com/demo/wp-generic Support forum: support@8degreethemes.com

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք WP Generic

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն