Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

WordCraft X

Հեղինակ՝ Superb Addons

Տարբերակ՝ 1.2

Արդիացված՝ 14 Մայիսի, 2024

Active Installations: 100+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

WordCraft X is a easy to use WordPress theme designed with travel and lifestyle bloggers and writers in mind. It's compatible with the best popular page builders like Brizy, Elementor, Divi Builder, and Visual Compose, Gutenberg. Its clean and simple minimalist layout is perfect for showcasing photography and travel stories, while also being mobile friendly and responsive across all devices. It supports plugins like WooCommerce for ecommerce, AdSense & affiliate space for banners and affiliate links for monetization through advertisements. It's optimized for fast loading speeds, making it one of the fastest themes available, which is crucial for SEO. It comes with dark mode and color customization for a cooler design, schema markup for better search engine optimization, and translation. WordCraft X includes layouts for landing pages, one pages, reviews, writing, marketing, business, news, newspaper publishing, magazines, and personal portfolios, making it a top choice. Whether for a blogging startup, a fashion journal, or a corporate agency, WordCraft X's flexibility and ease of use make it an ideal template for creating a professional online presence.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք WordCraft X

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։