Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Watch Store

Հեղինակ՝ Logical Themes

Տարբերակ՝ 0.3.1

Արդիացված՝ 22 Ապրիլի, 2022

Active Installations: 300+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Our Watch Store is a simple multipurpose and flexible theme. It has more than everything that you require to set up a watch store online. It is for all your watch and apparel-related products like high-tech and luxury watches, customizable jewelry, glasses, all for both men and women, and also provides services like repairing and maintenance. By getting this theme you can effortlessly maintain your website because of its outstanding features. Highly Responsive and dynamic stylish theme that adjusts and shows the information flawlessly across most devices which makes it more accessible to the customers. As a result, you did not have to worry about the site's layout being unclear when visitors access it via mobile devices. It enables you to display a variety of current and exquisite watch models while also updating new and popular models on the market in a flexible and efficient manner. The features include Call to Action Button (CTA) for quickly resolving the customer’s problems, it has fast page loading that will ensure swift loading of pages, SEO friendly feature makes sure that your website has higher rankings and attracts enough traffic. Watch store will definitely increase your online reach and help you grow more. Demo: https://www.logicalthemes.com/watch-store-pro/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Watch Store

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։