WordPress.org

հայերեն

Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

VW Wellness Coach

Հեղինակ՝ VW THEMES

Սա՝ 'VW Health Coaching'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.5.1

Արդիացված՝ 8 Հունվարի, 2022

Active Installations: 100+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

VW Wellness Coach is a fantastic theme for health and wellness coaches, health training coaches, and mentors. Health specialists, dieticians, fitness coaches, yoga trainers, counselors, holistic life coaches, etc. will also find the design useful. The design is crafted by expert developers and makes use of a minimal approach while crafting the theme. There are elegant and sophisticated content elements included in the theme design that also has a retina-ready display giving the pixel-perfect look of the images and content shown on your web page. Clean and secure codes that are highly optimized are tested for speed and deliver faster page load time. This responsive theme has a beautiful layout that can also be customized with the help of personalization options and there is no need to code. The SEO-friendly theme gives you the great benefit of featuring in the best SEO ranks and get noticed easily. It further includes a well-designed banner, testimonial section, and plenty of Call to Action Button (CTA) fitted at the right places. As this theme is mobile-friendly, your website is going to look fabulous on mobile phones and other small-screen devices. Animations added to the design make the overall website lively and interactive. It is a modern theme with a translation-ready feature. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-wellness-coach/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք VW Wellness Coach

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։