WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

VW hospital Lite

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.2.4

Արդիացված՝ Հուլիսի 13, 2018

Տեղակայումներ՝ 500+

Տեսաձևի կայքէջը

Hospital WordPress theme is meant for doctors, surgeons, dentists, health centres, medicals, clinics, pharmacies, dental, orthopedics, wellness spa and also for a GP, vet for his medicine, ambulance, health & beauty blog. This responsive theme offers innumerous features for medical personnels and everyone else involved in health services. Some of it's amazing features include Call to Action Button (CTA), Appointment form section and testimonial section. This theme has several personalization options that makes it highly user-friendly and interactive. Team, banner, search bar, plans & timing, services are some of the useful sections available on it’s homepage. It is built on Bootstrap and is compatible with WooCommerce. Furthermore, it is SEO friendly with optimized codes making your site rank high on Google and other search engines. It has a secure and clean code and is optimized for speed and faster page load time. Strong shortcodes expands what you can do with your pages and posts. With the social media integration, it helps you to make your presence available on social platforms as well. It instantly gives a professional look to your online existence. Start creating ideal website with this beautiful Free Multipurpose Hospital WordPress Theme right now. Check demo: https://www.vwthemes.net/vw-hospital-theme/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք VW hospital Lite

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն