WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

VW Health Coaching

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 0.3

Արդիացված՝ Հունիսի 13, 2019

Active Installations: 500+

WordPress Version: 4.8 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

VW Health Coaching is a clean, sophisticated, versatile and resourceful WordPress fitness theme for health trainers, yoga instructors, gym coach, lifestyle coach, fitness trainers, personal trainers, health consultants, nutritionists, physiotherapists and similar businesses and professionals. It can be used as a health blog. It has a beautiful design to clearly list out your services in the most professional manner. The theme is fully responsive, multi-browser compatible, translation ready and retina ready. It has a pleasing gallery layout to put alluring images of your training institute; testimonial section can be added to get feedback from customers to improve your services; subscription form is provided to keep in touch with clients. This health and fitness WordPress theme has various layout options to choose from. It comes with full screen slider area in the homepage and necessary call to action (CTA) buttons. It offers user-friendly interface which facilitates easy website usage for all people irrespective of their coding skills. Social media icons embedded in the theme is useful to make your brand popular and with search engine optimized code, your website will get a good Google ranking. It is based on Bootstrap framework. It has smooth navigation, light in weight and various customizable inner pages predesigned. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-health-coach-pro/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք VW Health Coaching

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն