WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

VW Car Rental

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 0.3

Արդիացված՝ Հունիսի 14, 2019

Active Installations: 300+

WordPress Version: 4.8 or higher

PHP Version: 7.2.14 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

VW Car Rental is a resourceful, modern, versatile, stylish and feature-full car rental WordPress theme for cab services, rental car business, car booking services, garage, automobile showroom, rented bike provider and all such automobile and vehicle websites. It is fully compatible with the latest WordPress 5.0 version. This powerful theme uses the online space in the smartest way to exhibit your services in a professional manner to make a lasting impression on visitors. It is a fully responsive theme which fits in all the screen sizes without breaking; cross-browser compatible and translation ready. It supports RTL writing and its retina readiness shows crisp and sharp images on HD devices. It includes homepage sliders and call to action (CTA) button. Plenty of social media icons are included so website content can be shared on multiple platforms. It supports multiple post formats like image, gallery, video, audio, link etc. Space for separate video section is given on the homepage. Its SEO works wonderfully. VW Car Rental can be customized according to your needs. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-car-rental-pro/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք VW Car Rental

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն