WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Voice Blog

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.1

Արդիացված՝ Ապրիլի 18, 2019

Active Installations: 400+

Տեսաձևի կայքէջը

Voice blog is a free WordPress theme that gives you a platform to express your story to the world. Let your dream be bigger than your fear. Voice blog can represent your voice of your dream. There many hidden features such as you can filter your post while displaying by recent date, highest number of comment or random published date. Your blog can be shown in multiple post slider section, blog section and sidebar latest post. Due to structure of voice blog designed with section and article, it has true search engine optimization capability ( SEO ). Heading tags are all well defined in main page and other detail pages. You can view Demo here: https://www.postmagthemes.com/demovoiceblog .

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Voice Blog

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն