WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Utsav Event Planner

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 0.1

Արդիացված՝ Մայիսի 21, 2019

Active Installations: 300+

WordPress Version: 4.8 or higher

PHP Version: 7.2.14 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Utsav event planner is an exotic WordPress theme for the celebration or any kind of event related to the marriage. It is also good for the grand events, bookings of parties, competition contest, tournament, game, meetings and much more. Since it came in the market, it has done well in the popularity charts and is a preferred one for the fixtures as well as meetings. Armed with some of the exclusive features suitable for business, this is multipurpose to the core and apart from that is highly responsive. It is a good one for the professional decorators and the event planners and is latest, elegant, user friendly and fine for the banquet mangers and also for the individuals as well as the agencies. It is good for the planners of special occasions and the credit goes to its classic features like call to action button, professionalism, Bootstrap framework, modern looks and much more. With Utsav events planner, an occasion becomes special and is an exclusive theme for birthdays and engagement parties as well as the anniversaries. It is a good one in case you are interested to open the wedding planning agency. It is not only alluring but stylish as well. Demo: https://luzuk.com/demo/utsav-event-planner/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Utsav Event Planner

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն