WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Unicons Xmas

Հեղինակ՝

Սա՝ 'unicons'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.0

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 18, 2017

Տեղակայումներ՝ 100+

Տեսաձևի կայքէջը

Unicons Xmas is a child theme of Unicons. It is an awesome Multipurpose WordPress theme that created on design flat, modern and elegant.It is filled with incredible demo websites and template pages you can deploy with a single click to serve just about every purpose you can think of. Blogs and shops,sport/medical,restaurants, wedding planners, professional portfolios and corporate websites, Unicons has the resources to tackle them all.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Unicons Xmas

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն