WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Ultimate Showcase

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.15

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 1, 2017

Տեղակայումներ՝ 400+

Տեսաձևի կայքէջը

The Ultimate Showcase theme provides a sleek, modern and responsive layout that allows you to display your best work in a clear and attractive manner. This theme is designed, from the ground up, to integrate seamlessly with the Ultimate Product Catalog plugin and with WooCommerce. It's easy to set up and offers you the perfect venue to showcase your products and/or portfolio. It includes a feature-rich slider that pulls slides either from a dedicated custom post type, straight from your product catalog or from WooCommerce, multiple page layouts, testimonials, multiple theme options and a flexible homepage layout. Specific product-related elements include a featured area on the homepage in which you can showcase Ultimate Product Catalog or WooCommerce products, as well as a built-in search in the site header/menu that you can set to search either products in the Ultimate Product Catalog or products in WooCommerce. Demo available at http://www.etoilewebdesign.com/ultimate-showcase/.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Ultimate Showcase

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն