Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Travel Ride

Հեղինակ՝ Eagle Vision IT

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Տարբերակ՝ 1.0.3

Արդիացված՝ 16 Նոյեմբերի, 2023

Active Installations: 90+

PHP Version: 7.4 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Introducing Travel Ride: a cutting-edge full-site editing theme seamlessly integrated with powerful page builders like Gutenberg, Rise blocks, RT easy builder, and Elementor. Its sleek, minimalist design provides an exceptional platform for crafting modern and highly adaptable websites, harnessing the latest WordPress advancements. Themes like Travel Ride, optimized for Full Site Editing (FSE), play a pivotal role in enhancing website speed, optimizing SEO, and ensuring swift page loading. To achieve optimal results, it's crucial to consistently update and fine-tune content and meta tags. For a live demonstration, visit: https://demos.eaglevisionit.com/travel-ride. For easy import options, refer to: https://wpactivethemes.com/how-to-import-demos-using-rt-easy-builder/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Travel Ride

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։