WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Այս տեսաձևը 2 տարուց ավել չի արդիացվել։ Հնարավոր է, որ այն այլևս չի աջակցվում կամ մշակվում, ինչի պատճառով էլ կարող են ի հայտ գալ համատեղելիության խնդիրներ՝ WordPress–ի ավելի նոր տարբերակների հետ։

Travel Planet

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 2.1

Արդիացված՝ Օգոստոսի 25, 2016

Տեղակայումներ՝ 400+

Տեսաձևի կայքէջը

Are you a traveller who looks for a perfect theme that would highlight your stories without beeing too distracting? Or are you a handyman who wishes to share the knowledge with people wordlwide via simplistic yet utterly elegant blog? Or maybe you seek a theme with an exquisite and balanced interface for a travel or photography magazine? Whether your purposes match or transcend our guesses, we are delighted to introduce Travel Planet - a streamlined and professional theme that will serve as a perfect entourage for your ideas. Travel Planet is ideal for Tourist Agencies, Travel Diaries, Tourist Destinations, Travel Magazines, Travel Guides, Photography, Handmade and DIY Workshops, Cuisine, Event Information, Culture Overviews and Tutorials, or any other purposes you feel are appropriate. Check out this theme's demo at http://wp-demo-theme.bestweblayout.com/travelplanet/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Travel Planet

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն