Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Tourism Guide

Հեղինակ՝ themespride

Սա՝ 'Adventure Travelling'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.2

Արդիացված՝ Մայիսի 4, 2023

Active Installations: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Tourism guide theme designed to provide information and resources for travelers who are planning a trip to a particular destination or region. The theme typically features a visually appealing layout with high-quality images and videos that showcase the attractions, landmarks, and destinations that travelers may want to visit. you can also integrate interactive maps that highlight key points of interest, as well as detailed information about transportation options, lodging, and local dining options.In addition to practical information, you can also feature articles on local culture, history, and customs, as well as travel tips and recommendations for things to do and see in the area. The Theme also includes interactive features, such as comment sections, social media sharing buttons, and email subscription forms. These features allow readers to engage with the website owner and other travelers, share content with their friends and family, and receive updates on new posts.Overall, a tourism guide WordPress website is an excellent resource for travelers who are looking for inspiration, information, and resources to plan their next trip. With its visually appealing layout, high-quality images and videos, and interactive features, the website provides an engaging and informative experience for its readers.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Tourism Guide

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։