WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Swell Lite

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.6.1

Արդիացված՝ Հոկտեմբերի 19, 2017

Տեղակայումներ՝ 3,000+

Տեսաձևի կայքէջը

A beautifully minimal and responsive blogging theme. Swell Lite features a full width custom header image, and the option to add a logo within the customizer. The clean multi-purpose design is perfect for any professional blog or business and website. The images and scripts are lightweight for fast load times, and the code is well commented for easy editing. As a result, Swell Lite is a perfect starter theme or canvas for theme developers and designers. A live demo can be viewed here, http://organicthemes.com/demo/swell/.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Swell Lite

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն