WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

spyglass

Հեղինակ՝

Սա՝ 'Book Rev Lite'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.4

Արդիացված՝ Սեպտեմբերի 11, 2017

Տեղակայումներ՝ 1,000+

Spyglass is a book review WordPress Theme. The responsive, clean and modern design includes tools for presenting your books/products in a beautiful way. Works great for product review and amazon affiliate sites.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք spyglass

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն