WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Spot

Հեղինակ՝

Սա՝ 'Flat Bootstrap'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.5

Արդիացված՝ Ապրիլի 20, 2016

Տեղակայումներ՝ 900+

Տեսաձևի կայքէջը

Spot by XtremelySocial is an adaptation of the "Spot" theme by Blacktie.co. It is a modern, fully responsive, "flat" style theme with a nice color palette, big full-width images, and full-width colored sections. The navbar is dark and fixed at the top of the page for easy navigation. It includes several beautiful header images for businesses, photographers, musicians, writers and you can upload your own as well. For more information go to http://xtremelysocial.com/wordpress/spot/.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Spot

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն