Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Sports League

Հեղինակ՝ buywptemplates

Տարբերակ՝ 0.2.6

Արդիացված՝ 21 Սեպտեմբերի, 2023

Active Installations: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

The Ultimate Sports League WordPress theme is a visually stunning and feature-rich theme designed specifically for sports leagues and organizations. With its modern and professional design, the theme aims to provide a seamless user experience for both administrators and visitors to the website. It has some key features and functionalities like Responsive Design, Customizable Homepage, Social Media Integration, Multimedia Support, Blogging Capabilities. The theme includes a blog section where you can share news, articles, interviews, and other sports-related content. This feature helps you establish your league as an authoritative source of information and provides additional value to your audience. Overall, the Ultimate Sports League WordPress theme offers a comprehensive solution for building a professional and engaging website for your sports league. With its user-friendly interface and robust features, it enables you to effectively manage league activities, engage with participants and fans, and promote your sports events. Demo: https://www.buywptemplates.com/sports-league/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Sports League

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։