Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Spa Salon

Հեղինակ՝ Misbah WP

Տարբերակ՝ 2.6

Արդիացված՝ 13 Մայիսի, 2022

Active Installations: 100+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Spa salon is a stunning and multipurpose option for you if you are looking to create a website for beauty salon, yoga studio, hair salon, wellness centre, spa and body treatments, massage parlour, male grooming, physiotherapy centre, hospitality and other similar websites. It is an SEO-friendly theme that will take care of your website’s ranking on major search engines like Google. The theme is fast with a minimal and responsive design. It fully supports WooCommerce so you can setup an online store without much efforts. It has custom widgets, sidebars, predefined templates, drop-down menus and much more. It is translation-ready. You can add custom codes like shortcodes and CSS/JS to it. It is executed on bootstrap framework, making it more user-friendly to work with. Our dedicated support team is available 24*7 for our customers if you run into any problem or have any issue using our theme.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Spa Salon

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։