WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Snowflakes

Հեղինակ՝

Սա՝ 'Fotografie'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 0.3

Արդիացված՝ Օգոստոսի 3, 2018

Տեղակայումներ՝ 200+

Տեսաձևի կայքէջը

Snowflakes is a Christmas version of our popular Photography WordPress theme - Fotografie. Snowflakes, a child theme of Fotografie is a new Holiday Photography WordPress theme that will give your website a warm and welcoming look and feel of the festival, holiday, Christmas. Snowflakes purely focus on providing your website a festive look with the vibrant color palette. Snowflakes provides you with awesome features such as header media options, hero content, portfolio, featured content, color options, menu options and more to create a simple and elegant photography website. What else can be better for your visitors than giving your website the Christmassy feel this merry season, right? Celebrate this Christmas and give your website a fresh welcoming look with our new Christmassy Photography WordPress theme, Snowflakes. This theme is translation ready. For more details, check out the Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/snowflakes/ and Support forum at https://catchthemes.com/support-forum/forum/snowflakes-free/.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Snowflakes

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն