WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Sin

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.26

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 21, 2017

Տեղակայումներ՝ 10-ից քիչ

Տեսաձևի կայքէջը

Sin is a mobile responsive, flat design WordPress theme with a touch of minimalism. It comes with an advanced customizer that allows you to change theme color and other aspects without touching a single line of code.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Sin

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն