WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Simple ResponsiveBlogily

Հեղինակ՝

Սա՝ 'ResponsiveBlogily'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.1

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 7, 2018

Active Installations: 2,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Responsive Blogily is your responsive and seo friendly responsive blog, the theme is crafted to be used for blogging, journalist writing or newspapers. The code is optimized and clean so your websites loading time till be amazing. We have inserted lots of advertisement space where you can put your Google Adsense or other type of ads if you wish. It's a great theme if you're a writer whose writing about entertainment, food, lifestyle, product previews, fashion, travel, gaming or other sort of affiliate blog. The theme works with Beaver Pagebuilder as all our other themes so you can create a minimalistic business agency portfolio, landing page or one page. The design is creative and modern, it's of course responsive so it works on tablets, desktop computers and mobile phones on any system such as Apples iOS/iPhone, Android or Windows phones.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Simple ResponsiveBlogily

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն