Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Simple Nova

Հեղինակ՝ Superb Addons

Տարբերակ՝ 1.6

Արդիացված՝ 21 Դեկտեմբերի, 2023

Active Installations: 1,000+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Simple Nova is a free WordPress theme, designed for bloggers, newspapers, consultants, soMe, marketing sites. Its compatible with popular page builders like Brizy, Elementor, Gutenberg, and Divi Builder. It has a clean, minimalist, cool design with options for dark mode. The layout is responsive, translatable and mobile friendly layout. WooCommerce makes ecommerce integration effortless for businesses, startups and corporates. It's SEO optimized and has schema markup which is great for search engines. Optimized for Google AdSense and affiliate marketing by providing spaces for advertisements and banners, ideal for monetization. It has blogging, portfolio and review features, like varied post templates and sidebar options, cater to writers and influencers, making it perfect for one pages, landing pages, news sites, magazine, lifestyle, or travel blogs. We belive that it's one of the fastest and best block themes if you're a social media gency, photographer or simply enjoy writing.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Simple Nova

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։