WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Ritz

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.3

Արդիացված՝ Նոյեմբերի 30, 2017

Տեղակայումներ՝ 900+

Տեսաձևի կայքէջը

Ritz is a feature-rich, well-designed blog theme for WordPress. It is minimalist theme that allows your reader to focus on your content, build especially for bloggers who love to share their stuff, whether it’s about life, fashion, travel, beauty or just a simple personal blog. Not only its modern design is pleasing to the eyes, it packs in robust yet easy-to-use backend system all managed through WordPress Live Customizer and coded with site performance in mind.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Ritz

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն