WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Reykjavik

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.8

Արդիացված՝ Փետրվարի 6, 2018

Տեղակայումներ՝ 1,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Reykjavik is fresh, lightweight, speed and SEO optimized, accessibility ready WordPress theme perfect for your next business, portfolio, blog or WooCommerce e-shop website. You can customize all elements of the theme to your needs. The theme works perfectly with Beaver Builder, Beaver Themer, Elementor, Visual Composer or other page builder to create fantastic layouts. It features mobile-optimized codebase and design with unique, easy-to-access mobile navigation. Build your website in no time with integrated one-click demo import functionality. Impress your website visitors with this beautiful free theme! More at WebMan Design (https://www.webmandesign.eu)

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Reykjavik

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն