WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Restarter

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.1.6

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 27, 2017

Տեղակայումներ՝ 200+

Տեսաձևի կայքէջը

Restarter is an amazingly tech-savvy and incredibly visually polished, harmonious, seamless and flexible, fast and responsive WordPress creative mobile application showcase theme which has a vast collection of UI components that works seamlessly on all major web browsers, tablets, and phones. The primary purpose of the Restarter theme is to showcase your mobile application, with an overall aesthetic that entices users explore the functionality and features of your application. Furthermore, the theme is SEO optimized and comes with full support of Schema.org markup. Rise to a new business level and go for Restarter!

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Restarter

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն