Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Reliable News

Հեղինակ՝ Ascendoor

Սա՝ 'Bright News'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.0

Արդիացված՝ 16 Փետրվարի, 2024

Active Installations: 200+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.4 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Reliable News ( child theme of Bright News ) is a WordPress theme designed specifically for various types of websites related to news, including magazines, publishers, blogs, editors, online and gaming magazines, and personal blogs. It provides impressive demos for a quick start, featuring a flexible layout with numerous color options and diverse blog designs. The theme is optimized for SEO, utilizing a widget-based design that allows extensive customization for easy content management. With full responsiveness, it ensures seamless functionality across a range of devices, including mobile devices, tablets, laptops, and desktops. This WordPress magazine theme is known for its simplicity, user-friendly interface, contemporary appearance, and creative elements. Explore the demo at: https://demos.ascendoor.com/reliable-news/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Reliable News

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։