WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Onetake

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.3.1

Արդիացված՝ Հուլիսի 5, 2017

Տեղակայումներ՝ 1,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Onetake is a one page HTML5 & CSS3 responsive business theme that displays all the essential features of your website on the home page. It have a very interesting and useful concept by showing you concise information on a single page, and having there everything you need about that website and nothing more which is really good if you don't want to waste time and be effective instead. Onetake is a professional and outstanding responsive business One Page WordPress Theme, which is based on Bootstrap 3 & Font Awesome 4. Theme has fullscreen background with video support from YouTube ( video background for homepage sections ) and Awesome Slider. You can create a single-page-style front page for your WordPress site with autogenerated content and JavaScript scroll navigation or personal blog. You can check the demo at http://demo.hoosoft.com/onetake/

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Onetake

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն