Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Nature Formula

Հեղինակ՝ A WP Life

Սա՝ 'Formula'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 0.0.3

Արդիացված՝ 21 Նոյեմբերի, 2023

Active Installations: 100+

PHP Version: 5.4 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

NatureFormula is a WordPress theme that's perfect for showcasing the splendor of nature, including trees, plants, flowers, and grass. It's designed for websites focusing on conservation, eco-friendly initiatives, renewable energy, non-profits, NGOs, environmental issues, and other nature-related areas like agriculture, organic farming, nurseries, and wildlife preservation. The theme also fits well with lawn care, fertilizer management, and forestry sectors. Built on a responsive bootstrap framework, NatureFormula is adaptable to all devices, ensuring your website looks great whether viewed on a desktop, tablet, or smartphone. It’s translation-ready, making it accessible in various languages, and supports RTL layouts for a global audience. SEO optimization enhances your visibility on search engines. The theme’s design is clean and professional, emphasizing the natural beauty of the outdoors. With fast loading times, your site offers an excellent user experience. NatureFormula also supports major WordPress plugins and allows extensive customization, including social media integration for broader reach and engagement.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Nature Formula

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։