WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Mantle

Հեղինակ՝

Սա՝ 'GeneratePress'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.2.33

Արդիացված՝ Սեպտեմբերի 30, 2016

Տեղակայումներ՝ 2,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Mantle is a GeneratePress child theme. Using GeneratePress you can alter the child theme to your taste in minutes. Mantle is mobile responsive, W3C Markup Validated, Schema.org integrated, search engine friendly, cross browser compatible and 100% translatable. Available in English and German/Deutsch! See more about GeneratePress here: http://generatepress.com

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Mantle

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն