Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Magazine Builder

Հեղինակ՝ Superb Addons

Սա՝ 'Newspaper Builder'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.4

Արդիացված՝ 1 Դեկտեմբերի, 2023

Active Installations: 200+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 6.0 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Magazine Builder is a free WordPress FSE Block theme crafted for bloggers, newspapers, and magazines. This theme stands out as the best choice for those seeking a clean, minimalist design combined with powerful functionalities. It integrates with popular page builders like Brizy, Elementor, Visual Composer, Divi Builder, and Gutenberg, enabling effortless website construction with its user-friendly interface. Designed with a focus on blogging and publishing. Magazine Builder is ideal for writers and agencies aiming to showcase their content in a striking manner. Its mobile-friendly and responsive layout ensures optimal viewing across devices, while the dark mode style adds a cool, modern touch. The theme is optimized for search engines and supports schema markup, enhancing SEO performance. Magazine Builder is eCommerce ready with WooCommerce, making it perfect for fashion, lifestyle, review, and affiliate marketing websites. It supports AdSense and has designated areas for banners and advertisements, ensuring a smooth integration of monetization strategies for your business. The theme is also translation ready, it offers features like sidebar options. This is a news theme with beautiful block templates that makes it fast, easy and simple to showcase your writing skills to the world.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Magazine Builder

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։