Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Loomi Agency

Հեղինակ՝ Superb Addons

Սա՝ 'Simple Nova'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.1

Արդիացված՝ 3 Մայիսի, 2024

Active Installations: 300+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

This theme works for everything from agencies to personal blogs. Integrating with page builders like Brizy, Elementor, and Divi Builder, it offers easy customization. With its clean, minimalist design, Loomi Agency is perfect for businesses, startups, and bloggers who desire a professional yet simple website. It excels in performance, we believe it's one of the fastest WordPress themes. It's fully responsive and mobile-friendly, ensuring a flawless display on all devices. It comes with supports dark mode too. Not just limited to corporate use, Loomi Agency is ideal for ecommerce, making it easy to set up online stores. Its SEO-optimized structure ensures better visibility on search engines, while schema markup enhances your site's context for search crawlers. It works for content creator. Whether you're into news, lifestyle, photography, or writing, this theme's compatibility with Gutenberg and FSE (Full Site Editing) provides a fluid writing and editing experience. It includes features like adsense and advertisement support for monetization, making it perfect for affiliate marketers and bloggers. It has portfolio and landing page templates and works for all niches like magazine personal journals. In summary, Loomi Agency stands as a top choice for anyone seeking a cool, effective, and user-friendly WordPress theme.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Loomi Agency

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։