WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Krystal

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.7

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 30, 2017

Տեղակայումներ՝ 1,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Krystal is a WordPress theme built for most popular drag and drop page builder Elementor. Krystal comes with 8+ unique demos and with 1 click demo import feature. Krystal is SEO friendly, mobile responsive, translation ready theme and is compatible with most of the popular plugins. More information about Krystal theme is here : https://www.spiraclethemes.com/krystal-free-wordpress-theme/ , One Page Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo1/ , Multipage Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo2/ , Blog Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo3/ , Minimal Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo4/ , Construction Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo5/, Agency Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo6/, Restaurant Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo7/, Medical Demo: https://www.spiraclethemes.com/wordpress-themes/krystal/demo8/ We also provide support to the free version.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Krystal

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն