Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Inspiro Blocks

Հեղինակ՝ WPZOOM

Տարբերակ՝ 1.1.0

Արդիացված՝ Ապրիլի 12, 2023

Active Installations: 1,000+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Inspiro Blocks is a Block theme that is fully compatible with the new Full Site Editor. The theme includes unique page templates, block patterns, and color styles that can be customized to create a beautiful website. With Inspiro Blocks, you can easily build and design a website by simply dragging and dropping blocks into pages. The theme offers a modern and minimalist design that is perfect for bloggers, photographers, creatives, and small businesses. Inspiro Blocks is also an excellent choice for portfolio sites as it includes video and portfolio integration. This makes it easy for users to showcase their work and create a professional portfolio website. With the portfolio integration feature, users can display their projects in a grid or masonry layout. These features make Inspiro Blocks a great option for photographers, videographers, designers, and other creatives who want to showcase their work in a visually appealing way. The theme is fully GDPR-compliant and doesn't use any external Google Fonts. All fonts are locally hosted. The theme bundles 6 Color Schemes and 20+ Block Patterns. DEMO CONTENT & Documentation can be found here:       ➔       https://www.wpzoom.com/documentation/inspiro-blocks/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Inspiro Blocks

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։