WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Hotel Dream

Հեղինակ՝

Սա՝ 'Di Business'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.2

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 18, 2017

Տեղակայումներ՝ 400+

Hotel Dream is a powerful business theme that provides a fast way for companies or freelancers to create an awesome online presence. The theme is mobile friendly (responsive), SEO friendly, easy to use and tested with Booking Calendar plugin. it can be use for display informations and online booking services such as hotel, room reservation, restaurant, apartment, house, eatery, food joint, cuisine, hospitality business, recipe, cafe, lodge, resorts, breakfasts, guest house, creative business, small businesses, wedding planners, sport, medical shops, startups, corporate businesses, online agencies and firms, portfolios, ecommerce (WooCommerce), freelancers and similar websites.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Hotel Dream

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն