Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Goodwill Charity

Հեղինակ՝ Rara Theme

Սա՝ 'Benevolent'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.1

Արդիացված՝ Մարտի 15, 2023

Active Installations: 50+

WordPress Version: 4.7 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Goodwill Charity is a mobile-friendly and beautiful theme for creating websites for non-profit organizations like charities, INGOs, NGOs, trusts, foundations, etc. The theme is compatible with the Give plugin, which allows to the collection of donations for causes. This theme features multiple sections on the homepage, such as Banner, Intro, Causes, Donation and Call to Action, that help to create a perfect landing page with information about the organization. The theme is SEO-friendly with optimized codes, which make it easy for your site to rank on search engines. Goodwill Charity is optimized to load fast, is translation-ready, mobile-friendly and schema ready. Check the demo at https://rarathemes.com/previews/?theme=goodwill-charity/, documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/benevolent/ and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Goodwill Charity

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։