WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

GiottoPress

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.2

Արդիացված՝ Նոյեմբերի 12, 2017

Տեղակայումներ՝ 500+

GiottoPress is a lightweight, faster, clean, super flexible and Bulma based responsive theme suitable for any kind of blog, personal, fashion, food, travel, photography, publishing or tutorial blog sites, you will be amazed by the real time customizer with lots of smart options that will help you build your website with ease.

Գնահատականներ

Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք GiottoPress

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն