Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Freelancer Services

Հեղինակ՝ VW THEMES

Տարբերակ՝ 0.2.6

Արդիացված՝ 18 Մայիսի, 2022

Active Installations: 300+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Freelancer Services is a WordPress theme crafted by WordPress experts providing you with a clean, sophisticated, and elegant design. It looks professional as well and you can use it as a multipurpose theme as well for starting your freelancer website no matter which profession or business you are related to. Its minimal style is going to impress the visitors as it focuses entirely on the details and doesn’t have many gaudy elements that can make the overall website look clumsy. The retina-ready images look picture perfect on your website. Most importantly, the responsive design of this theme is going to make everything including the content as well as images resize perfectly according to the screen of the divide being used for viewing your website. This beautiful theme comes ready with a lot of personalization options giving you space for trying out different things to see what looks the best. Since the HTML codes in this theme are SEO friendly, obtaining good ranks in search engines results is no more an issue for your site. These codes are also optimized delivering faster page load time and outstanding web experience to the users. It is translation-ready, interactive, and has stunning animations effects included that will make the overall design look professional. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-freelancer-services/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Freelancer Services

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։