WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Forefront

Հեղինակ՝

Սա՝ 'GeneratePress'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.4

Արդիացված՝ Սեպտեմբերի 30, 2016

Տեղակայումներ՝ 2,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Forefront is a GeneratePress child theme with two sidebars and a red color scheme. Using GeneratePress you can alter the child theme to your taste in minutes. Forefront is mobile responsive, W3C Markup Validated, Schema.org integrated, search engine friendly, cross browser compatible and 100% translatable. See more about GeneratePress here: http://generatepress.com

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Forefront

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն