Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Finley

Հեղինակ՝ Graph Themes

Տարբերակ՝ 1.0.0

Արդիացված՝ Մարտի 22, 2023

Active Installations: 100+

PHP Version: 7.0 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

The perfect WordPress Theme for Business Blogs. Finley makes it easy for you to create a professional and polished online presence for your business. It is designed to be simple and easy to use, making it perfect for both beginners and experienced bloggers alike. The two-column block layout allows you to display your content in a clear and concise way, while the responsive design ensures that your site will look great on any device. Customization is a breeze with Finley. You can easily change the colors, fonts, and layout of your site using the intuitive WordPress Customizer. And best of all, you don't need any coding knowledge to get started! Installing Finley is quick and easy. Simply upload the theme files to your WordPress site, activate the theme, and you're ready to go. With its user-friendly interface and powerful features, Finley is the perfect choice for anyone looking to create a professional and engaging business blog.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Finley

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։