Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Fact News

Հեղինակ՝ adorethemes

Commercial Theme

Աջակցում

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Տարբերակ՝ 1.0.1

Արդիացված՝ 22 Օգոստոսի, 2023

Active Installations: 500+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.4 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Fact News is an advanced news magazine WordPress theme with a fast, sleek, and contemporary appearance. It is well-suited for various dynamic news platforms, such as newspapers, magazines, publishers, blogs, editors, online and gaming magazines, news portals, personal blogs, and review sites, as well as any other creative websites. The theme boasts a professional and up-to-date design that can be effortlessly set up, especially with its pre-built demo. It is a fully widgetized and customizable theme, empowering users to manage content using widgets and the live WordPress customizer. The theme is fully responsive, ensuring seamless compatibility across mobiles, tablets, laptops, and computers. It is a user-friendly WordPress magazine theme, characterized by its simplicity, ease of use, modernity, and creativity. The theme's codes have been optimized for search engine optimization (SEO), enabling easy visibility and attracting a greater number of visitors. The clean and secure HTML codes embedded in this theme contribute to its smooth functioning across multiple platforms. Moreover, thanks to the optimized codes, your website will experience faster page load times, facilitating quick loading. Live preview : https://demo.adorethemes.com/fact-news/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Fact News

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։