Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Event Management

Հեղինակ՝ buywptemplates

Տարբերակ՝ 0.1.7

Արդիացված՝ 5 Մայիսի, 2022

Active Installations: 200+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Event Management is a clean and sleek WordPress Theme for event management agencies and companies. The beautiful design is suitable for managing events such as weddings, special occasions, birthdays, anniversaries, engagement parties, seminars, other corporate events, and much more. The theme is well-integrated with secure and clean codes reflected in the SEO-friendly design that also takes care of your ranks in the search engines. Thanks to the highly optimized codes, you will have a speedy website that results in faster page load time. The customization and personalization options available with the theme make it multipurpose and the Bootstrap framework gives it a robust design. The responsive design of the theme gives you a fully flexible website that seamlessly adjusts its layout according to the different screen sizes. The theme is interactive and makes use of the HTML codes. To make the overall website more interactive, this theme includes Call To Action Buttons (CTA) that are smartly placed at key places resulting in improved conversion rates. It has user-friendly theme options and a lot of shortcodes for adding content elements. Several sections including the Testimonial, Team, etc. are included as a part of the design. With social media options, you will be able to reach a global audience. Demo: https://www.buywptemplates.com/event-management-pro/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Event Management

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։