Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Educational Institute

Հեղինակ՝ themespride

Սա՝ 'eLearning Education'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.1

Արդիացված՝ 23 Հուլիսի, 2022

Active Installations: 200+

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Education institution is a wonderful free theme for e-learning platforms, instructors, education academies, online education academies, coaching centers, colleges, high schools, education centers, tutors, kindergartens, learning and teaching platforms, universities, and more. Developers have made it simple and adaptable to every screen as well as bowsers by making its layout responsive and mobile-friendly. Its user-friendly theme interface helps anyone to create a fine website on its own. This theme is flexible with a customizable design and has personalization options in it to bring in the changes. With social media icons included in the theme, promoting your content as well as your work is way too easy as you can link various social media accounts to reach out to a wider audience. There is a Team, Testimonial, Blog, and About Us, as well as other sections in the theme. This theme includes a beautiful banner as well as many Call to Action Button (CTA) so that there are always better chances of getting your audience converted into your valued clients. They also make the website more interactive and as it is built using the Bootstrap framework, you will get a robust design that can handle traffic well. It has optimized codes for faster page load time and many other features.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Educational Institute

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։