Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Dog House

Հեղինակ՝ CA WP themes

Տարբերակ՝ 1.0.5.1

Արդիացված՝ 4 Դեկտեմբերի, 2023

Active Installations: 50+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Welcome to a theme designed to cater to both dog enthusiasts and bloggers with a penchant for all things canine. The "Dog House" WordPress Theme seamlessly blends the world of dog sales and insightful blogs, offering a comprehensive platform for dog lovers, breeders, and content creators alike.With a sleek and intuitive design, the "Dog House" showcases the charm and elegance of dogs in a modern, user-friendly layout. Whether you're a responsible dog breeder looking to showcase your furry companions or a passionate blogger sharing your insights on dog care, behavior, and more, this theme ensures an engaging and easy-to-navigate experience for both visitors and content creators.Experience the best of both worlds with the "Dog House." For dog sellers, the theme provides customizable dog listing pages, allowing you to spotlight individual breeds with stunning imagery, detailed descriptions, and essential information such as temperament, size, and origin.With mobile optimization, WooCommerce integration for seamless selling, built-in SEO features for improved visibility, and social media integration for easy sharing, the "Dog House" empowers you to create an online presence that's as captivating as it is functional.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Dog House

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։