Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

DayStory

Հեղինակ՝ Desert Themes

Սա՝ 'NewsMash'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.0.18

Արդիացված՝ 27 Փետրվարի, 2024

Active Installations: 200+

WordPress Version: 4.7 or higher

PHP Version: 7.0 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

DayStory is a fast, clean, Best Responsive News Magazine WordPress theme. DayStory is suitable for dynamic news, newspapers, magazine, publishers, blogs, editors, online and gaming magazines, newsportals,personal blogs, newspaper, publishing or review siteand any creative website. With its modern and clean design, DayStory offers a visually appealing layout that is easy to navigate, making it ideal for delivering content to your readers. This theme comes equipped with a range of customizable options, custom widgets, and color schemes, allowing you to tailor your website to your specific needs and branding. It also supports various post formats, making it easy to present a variety of content types, from articles and videos to images and galleries. DayStory is optimized for speed and SEO, ensuring that your website loads quickly and ranks well in search engine results. Its responsive design ensures that your content looks great on all devices, whether it's a desktop computer, tablet, or smartphone. DayStory demos https://preview.desertthemes.com/newsmash/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք DayStory

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։