Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Coupons Deals

Հեղինակ՝ buywptemplates

Տարբերակ՝ 0.1.6

Արդիացված՝ 5 Մայիսի, 2022

Active Installations: 200+

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Coupons Deals has been designed and created to showcase amazing deals and discount coupons online. Accompanied by a clean, responsive, and modern design, this theme’s layout has been crafted to showcase your deals in a beautiful manner. This user-friendly theme takes care of the requirements of any coupon website and comes with a theme options panel for having a great user-friendly experience while designing and curating your website with minimal effort. Responsive layout is its USP since your website will work magnificently on several devices without facing any resizing issues. This will deliver a fantastic user experience as well. This free theme has been crafted by professionals that have carefully curated it by including thoroughly tested HTML codes. These are optimized codes that are also made SEO friendly so that finding you in the search engine results will be very easy. Apart from that, this theme delivers a faster page load time to keep your visitor’s interest alive. A few personalization options are also included thanks to the intuitive theme options panel. With Call To Action Button (CTA), there is always a chance to improve your conversions and add more to the interactive part of your website. Various sections including the Team, Testimonial section, etc. are included in the theme. Demo: https://www.buywptemplates.com/coupons-deals-pro/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Coupons Deals

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։